Topicit
trắc nghiệm linux
Trắc Nghiệm Linux ! 1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: a. File System b. Services c. Kernel x d. Shell 2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặ
See this content immediately after install