Discuss
老公因為我生唔到仔出去偷食
同老公都結左婚好多年 我地大家都想有bb 但多年來都無結果 慢慢我地都心灰意冷 唔知係咪因為無bb嘅關係 一個家庭無小朋友好似唔完整咁 近呢幾年同老公嘅關係好似愈黎愈差咁 佢對我愈來愈冷淡 就算我花幾多心思 都好像彌補唔到我地關係中嘅裂縫 早排我重發現左佢出面有第2個 勁心痛 我問佢點解要咁對我 佢 ...
See this content immediately after install